Generalistische Basis GGZ

Binnen de basisverzekering heeft iedereen recht op psychologische zorg, zonder dat er een eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Bij lichte problematiek wordt deze zorg verleend door de huisarts en/of de praktijkondersteuner (POH) GGZ. Wanneer er sprake is van lichte of matig-ernstige psychische problematiek kan de huisarts of gemeente (voor jeugdigen onder de 18 jaar)je doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. IeKaa valt daaronder. Tijdens de intake zal eerst samen gekeken worden wat er aan de hand is (eventueel met behulp van vragenlijsten), wat je hulpvraag is en in hoeveel gesprekken je waarschijnlijk geholpen zal zijn (dit kan een kort, middel of intensief zorgtraject zijn, afhankelijk van de diagnose en de ernst van je klachten). Dit wordt, samen met je doelen, vastgelegd in een behandelplan. Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat een langere behandelduur nodig is, dan wordt dit met je besproken. Voor jeugdigen onder de 18 jaar geldt dat er bij verwijzing door de huisarts gestart wordt met het Start-arrangement (10 sessies) en dit arrangement in overleg met de gemeente eventueel uitgebreid kan worden, indien nodig.

 

Vergoeding door gemeente/zorgverzekeraars

Vanaf 01-01-15 valt de vergoeding van de jeugd-GGZ onder de verantwoordelijkheid van gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat. IeKaa heeft met alle gemeentes van Zuid-Limburg (dat wil zeggen gemeente Sittard-Geleen en zuidelijker, m.u.v. de gemeente Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Nuth) een contract wat betreft de hulpverlening aan jeugdigen (onder de 18 jaar). Voor volwassenen heeft IeKaa met de volgende zorgverzekeraars een contract voor 2021, te weten ASR, Caresq, CZ, DSW, Eno, Menzis, OMW, ONVZ, VGZ en Zilveren kruis (en de daaronder vallende zorgverzekeraars, zie link: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/iekaa-praktijk-voor-gz-psychologie). Dit betekent dat declaratie rechtstreeks bij de gemeente of de zorgverzekeraar plaatsvindt. Met de overige zorgverzekeraars heeft IeKaa geen contract, een traject  wordt dan gedeeltelijk vergoed. Je betaalt dan eerst zelf de rekening (zie onderstaande tabel voor de tarieven) die je vervolgens in kunt dienen bij je zorgverzekeraar. Neem contact op met je zorgverzekeraar of raadpleeg je polis voordat je met de behandeling start, zodat je weet wat je precies vergoed krijgt. Let op: voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico van €385,- in 2021, psychologische zorg valt daar ook onder. 

 

Bepaalde diagnoses en problematiek vallen niet onder de verzekerde GGZ-zorg, zoals aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen, behandeling daarvoor dient altijd door de cliënt zelf betaald te worden (OVP-consult, onverzekerde prestatie). IeKaa hanteert dan de volgende tarieven per sessie: € 80,- (individueel, 45 min) of € 105,- (gesprek met meerdere gezinsleden, 60 min). Na elke sessie wordt een factuur verstuurd.

 

No show: indien je niet op de gemaakte afspraak verschijnt zonder afmelding, zul je hiervoor een no-show rekening van € 60,- ontvangen. Indien je te laat afzegt, binnen 24 uur, krijg je een rekening voor te laat afmelden van € 30,- Let op, deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente!

 

Behandeling middels E-health behoort tot de mogelijkheden. We hebben diverse modules die via internet gevolgd kunnen worden, eventueel in combinatie met sessies in de praktijk of via beeldbellen. We maken gebruik van het platform Evie.

 

 

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming