Na aanmelding vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats om samen te kijken wat er aan de hand is en wat je vraag precies is. Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door de gemeente (jeugdigen) of je zorgverzekeraar (volwassenen) in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van je huisarts of een indicatie van de gemeente nodig. Deze kun je meenemen naar het eerste gesprek. Ook moet je aan kunnen tonen dat jij jij bent (identificatieplicht), dus neem je ID, paspoort of rijbewijs mee naar het eerste gesprek. We maken vervolgens samen afspraken over de doelen waar je aan wil werken, de manier waarop en het aantal sessies. In een behandelplan leggen we deze afspraken vast. Behandeling vindt plaats volgens de Multidisciplinaire Richtlijnen GGZ. Na afsluiting van je traject wordt je verwijzer op de hoogte gebracht middels een brief, natuurlijk alleen als je daar toestemming voor geeft. Mocht tussentijds blijken dat er een langer traject nodig is of dat hulp vanuit de specialistische GGZ aangewezen is, dan zal dat met je besproken worden en de verwijzer zal op de hoogte worden gebracht.

 

Je dossier zal na afsluiting 15 jaar bewaard worden (conform wettelijke termijn) of 15 jaar na je 18e verjaardag (voor minderjarige cliënten). Mocht je willen dat dit eerder vernietigd wordt, dan dien je dit schriftelijk aan te vragen. Met je gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden niet zonder je toestemming aan anderen verstrekt. De privacyregels worden conform wettelijke bepalingen uitgevoerd (een AVG-verklaring is voorhanden).  

 

 

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming