Binnen de generalistische basis GGZ is psychologisch onderzoek mogelijk, om te komen tot een specifiek en bij jou passend behandelaanbod. Dit valt onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Soms is de vraag echter complexer of breder of heb je alleen een vraag naar diagnostiek. Wil je bijvoorbeeld weten of jouw concentratieproblemen misschien toch voortkomen uit AD(H)D-problematiek, of dat je op school misschien vastloopt omdat je op sommige gebieden juist heel sterk scoort, maar op andere gebieden weer minder. Of wil je een uitgebreider (persoonlijkheids)onderzoek om te weten hoe je als persoon in elkaar zit, dan kan dat ook bij IeKaa. Het kan zo zijn dat dit soort onderzoek niet of slechts deels vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. Vooraf zal dan ook eerst besproken worden wat de onderzoeksvragen precies zijn en wat dit zal gaan kosten. Voor meer informatie, neem gerust contact op.

 

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming