Zomervakantie

Wij zijn met vakantie van 13 t/m 28 augustus. We wensen iedereen een hele mooie en ontspannende zomervakantie toe!!! Groetjes Wendy en Ingrid

 

Aanmeldstop voor nieuwe cliënten per 23-06-2022

De laatste paar weken hebben we een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen ontvangen. Gezien de zomervakantie eraan komt, lukt het ons helaas niet iedereen ervoor nog te gaan zien. Om de wachttijd niet verder op te laten lopen, moeten we dan ook een aanmeldstop invoeren voor nieuwe cliënten. Aanmelden zal na de zomervakantie weer mogelijk zijn voor jeugdigen. Indien dit voor volwassenen weer mogelijk is, zal dit direct op de site vermeld worden, dit zal hopelijk eind september zijn.

 

Update COVID-19

Afspraken in de praktijk zijn mogelijk, we houden 1,5 meter afstand aan en het raam staat de hele dag open (misschien wel een sjaal meenemen als het gaat vriezen!). We vragen iedereen om vooraf even de handen te wassen in de keuken (er liggen papieren handdoekjes) en af te zeggen bij klachten. Het is ook mogelijk de afspraak om te zetten naar een telefonisch contact, via beeldbellen of de therapie via internet-therapie te vervolgen. We hopen zo iedereen op een veilige manier ook psychisch gezond te houden of te krijgen!

 

Invoering Zorgprestatiemodel

Per 01-01-2022 verandert de regelgeving in de Zorgverzekeringwet met betrekking tot de financiering van de GGZ. Behandelingen worden vanaf dan bekostigd via het Zorgprestatiemodel. Het verschil tussen de basis GGZ en specialistische GGZ vervalt. Alle behandelingen moeten per 31-12-21 administratief afgesloten worden en gefactureerd bij de zorgverzekeraar. Kijk op: https://mindplatform.nl/nieuws/zorgprestatiemodel-klaar-voor-gebruik voor meer informatie. Let op: voor cliënten die gestart zijn in 2021 en van wie de behandeling doorloopt in 2022 betekent dit dat ook het eigen risico van 2022 aangesproken wordt.

 

Kerstvakantie

Wij zijn gesloten van 24-12 t/m 04-01. Hele fijne feestdagen voor iedereen en dat alle dromen mogen uitkomen in 2022!!

 

 

 

18-12-2020 HKZ-certificaat


We hebben de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt achter de schermen om aan te tonen hoe en op welke manier we kwaliteit willen bieden en vooral, dat we voortdurend streven om onze kwaliteit te verbeteren (via een kwaliteitsmanagement systeem). Vorige week heeft de tweede fase van de audit plaatsgevonden door Brand Compliance en we zijn zeer blij dat wij het certificaat HKZ voor kleine organisaties in ontvangst hebben mogen nemen!!!

 

18-12-2020 Contractering 2021


Ook voor 2021 hebben we met de grotere zorgverzekeraars weer contracten afgesloten zodat de zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering (hou wel rekening met het verplicht eigen risico). Dit jaar zullen de trajecten nog via de Generalistische Basis GGZ vergoed worden, dus een kort, middel of intensief traject. Echter, per 2022 wordt er overgegaan op een nieuwe financiering door de zorgverzekeraars, het zorgprestatiemodel. Dan zal er weer vergoeding per sessie plaats gaan vinden. Hoe dit er precies uit gaat zien, weten wij ook nog niet. Zodra er meer over bekend is, zullen we iedereen in de loop van 2021 tijdig informeren.

Ook voor de jeugd-GGZ is onlangs een nieuw contract aangevraagd bij de gemeente. We zijn in afwachting of dit goedgekeurd wordt.

 

30-06-2019 Zomervakantie

IeKaa is gesloten van 12-07 t/m 07-08. In geval van crisis in de tussenliggende periode, neem contact op met je huisarts of de huisartsenpost. Vanaf donderdag 08-08 zijn we weer (telefonisch) bereikbaar. Aanmelden voor nieuwe cliënten is mogelijk vanaf september. We wensen iedereen een mooie, relaxte en zonnige zomervakantie toe!!! Groetjes Wendy en Ingrid

 

25-01-2019 Uitbreiding!!!


Per 01-04 zal Wendy Erens, GZ-psycholoog kinder- en jeugd, erbij komen! Zij zal behandelingen oppakken voor kinderen en jongeren van 8 t/m 17 jaar. Ze start per 01-02 al op de vrijdagochtend en zal vervolgens haar uren uitbreiden.

 

24-05-2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming

De bescherming van je gegevens en/of die van uw kind is van groot belang. IeKaa heeft daarvoor de benodigde stappen gezet en verwerkersovereenkomsten afgesloten met de leveranciers van het elektronisch dossier (Tromp BX), van de online vragenlijsten (Telepsy) en de internettherapie (Minddistrict). Gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij na schriftelijke toestemming. De persoonsgegevens worden volgens de medische wet 15 jaar bewaard en zullen daarna vernietigd worden. Om te zorgen dat je privacy gewaarborgd blijft, zal de AVG-verklaring 4x per jaar geupdate worden. Onderstaand vind je de verklaring van maart 2018. 

 

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat IeKaa Praktijk voor GZ-psychologie het AVG-programma

geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. IeKaa Praktijk voor GZ-psychologie verklaart hiermee dat de inspanningen

zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen

volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de

openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te

maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die IeKaa Praktijk voor GZ-psychologie heeft

doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en

onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie

verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

IeKaa Praktijk voor GZ-psychologie begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de

gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft IeKaa Praktijk

voor GZ-psychologie kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer

en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door IeKaa Praktijk voor GZ-psychologie

zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 6-3-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

 

 

30-12-17 Contract jeugd-GGZ 2018


Goed nieuws zo vlak voor de jaarwisseling, het contract met alle zuidelijke gemeentes (m.u.v. Brunssum) is binnen voor 2018! Dat betekent dat ook in 2018 de zorg voor alle jongeren onder de 18 jaar bij IeKaa vergoed wordt mits er een verwijzing van de huisarts is of een toewijzing vanuit de gemeente van inschrijving. De trajecten die in 2017 gestart zijn, lopen gewoon door tot uiterlijk de einddatum van de beschikking. Indien de behandeling door dient te lopen, kan er in overleg bij de gemeente een verlenging van het traject aangevraagd worden.

 

23-12-17 Kerstvakantie

IeKaa is gesloten van 23-12 t/m 02-01. Zie Contact voor gegevens van waarnemers in geval van spoed. In geval van crisis tijdens de feestdagen, neem contact op met de huisartsenpost.

 

28-07-2017 Zomervakantie


IeKaa is gesloten van donderdag 03-08 t/m dinsdag 22-08 en op donderdag 24-08. Vanaf maandag 28-08 gelden de normale openingstijden weer. Voor dringende zaken tijdens de zomervakantie kunnen cliënten tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met één van de waarnemers (Jolanda of Joyce) of de huisarts, buiten kantooruren of in het weekend met de huisartsenpost. Aanmelden is helaas pas weer mogelijk in september, gezien de wachtlijst flink gegroeid is door het grote aantal aanmeldingen vlak voor de vakantie.

Voor iedereen, een hele fijne zomervakantie gewenst en dat iedereen uitgerust en met veel energie terug mag komen!!

 

 

02-03-2017 Klachten- en geschillencommissie


IeKaa is vanaf nu aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Mocht je het ergens niet mee eens zijn, dan kun je advies inwinnen of een klacht indienen. Er is een klachtenfolder en een klachtenformulier beschikbaar. Zie tabblad Klachten voor meer informatie.

 

26-12-2016 Kwaliteitsstatuut GGZ 2017

Het kwaliteitsstatuut voor IeKaa is goedgekeurd. Het zal geplaatst worden op de website en is desgewenst in te zien in de praktijk. Ook zal het openbaar gemaakt worden door Zorginstituut Nederland (ZiNL) na 09 jan.

 

23-12-16 Kerstvakantie

IeKaa is gesloten van 23-12 t/m 02-01. Zie Contact voor gegevens van waarnemers in geval van spoed. In geval van crisis tijdens de feestdagen, neem contact op met de huisartsenpost. Voor iedereen, hele fijne feestdagen en dat alle doelen behaald mogen worden in 2017!!!

 

20-11-2016 Wachttijd


Vanwege het grote aantal aanmeldingen in de afgelopen maanden is de wachttijd opgelopen naar 10-12 weken. Een verzoek aan alle cliënten om afspraken tijdig af te melden, minimaal 24 uur van tevoren, zodat er nog iemand anders ingepland kan worden.

 

28-08-2016 Start groepsaanbod


In september start, in samenwerking met Meditta, weer de Preventiecursus Zelfbeeld in Geleen. Vanaf september zal bij IeKaa tevens gestart worden met groepbehandeling voor jongeren vanaf 16 jaar. Er wordt gestart met het volgende aanbod:

 • IK 2.0 : een training gericht op het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, het verminderen van (zelf)kritiek en het kunnen geven/ontvangen van complimenten
 • Ride the wave: een training gericht op emotieregulatie, voor jongeren/jongvolwassenen die ofwel te veel emoties ervaren en er meer controle over willen krijgen ofwel juist zeer moeilijk emoties toe kunnen laten

Wanneer je een verwijsbrief van de huisarts hebt voor de basis GGZ valt de groep onder de basisverkering en kan deze ook deel uit maken van een groter behandelplan. Het is ook mogelijk de groep als losse module te volgen, eventueel ook tegen eigen betaling. Neem snel contact op voor meer informatie of meld je aan!

 

11-09-2016 Contracten en Kwaliteitsstatuut 2017


Inmiddels is de contractering met de zorgverzekeraars voor 2017 alweer in volle gang. Voor 2017 heeft IeKaa momenteel al een contract met CZ, DSW, de Friesland, Menzis, Multizorg, VGZ en Zilveren Kruis. Tevens is het Kwaliteitsstatuut GGZ aangevraagd, hetgeen verplicht is per 01 jan 2017 voor alle zorgaanbieders.

 

14-07-2016 Nieuwe openingstijden


Na de zomervakantie zullen de openingstijden veranderen. Ik zal op afspraak op de locatie Munstergeleen zijn (alleen mogelijk voor cliënten van de huisartsen in Munstergeleen).

Openingstijden per 05-09-16:

 • Maandag 9.00-14.00u
 • Dinsdag 9.00-18.00u (en Zelfbeeldgroep van 19.00-21.00u om de week)
 • Woensdag 9.00-16.30u
 • Donderdag 9.00-18.00u
 • Vrijdag gesloten 

 

14-07-2016 300ste cliënt


Vandaag de 300ste cliënt mogen inschrijven...wie had dat 3 jaar geleden gedacht...

 

 

20-05-2016 Toename wachttijd


De afgelopen 2 weken zijn er een enorm groot aantal aanmeldingen binnen gekomen. Dit heeft helaas tot gevolg dat de wachttijd flink toegenomen is. Vandaar nogmaals het dringend verzoek aan alle cliënten om een afspraak tijdig af te melden, minimaal 24 uur van tevoren. Op die manier is het mogelijk om nog iemand anders in te plannen, zodat hopelijk de wachttijd voor iedereen verkort kan worden!

 

19-04-2016 Registratie EMDR practitioner Europe


Na enkele jaren van studie en supervisie is het dan eindelijk zo ver, de registratie tot EMDR practitioner Europe is binnen!!

 

 

15-03-2016 Succesvolle afronding Preventiecursus!


Vanavond sloten 5 deelnemers de Preventiecursus Zelfbeeld af. Allen gaven aan hun doelen (grotendeels) behaald te hebben en de cursus werd maar liefst met een dikke 8 gewaardeerd! Op naar de volgende cursus die zal starten op 05-04 a.s. Opgeven kan via je POH-GGZ en/of huisarts.

 

24-12-2015 Preventiecursus Zelfbeeld


Op dinsdagavond 5 jan start de Preventiecursus Zelfbeeld voor adolescenten in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, dit keer op locatie in Geleen. Deze preventieve cursus wordt georganiseerd samen met Meditta en deelname is mogelijk voor adolescenten van wie de huisarts(praktijk) aangesloten is bij Meditta. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Doorverwijzing vindt plaats door de huisarts. De cursus bestaat uit 6 2-wekelijkse bijeenkomsten op dinsdag van 19.00-21.00u. In de groep is plaats voor 8-10 deelnemers. Theorie en praktische oefeningen worden afgewisseld, waarbij het vooral ook belangrijk is van elkaar te leren. In de cursus ligt de nadruk op werken aan een positief zelfbeeld, om op die manier het ontwikkelen van (ernstige) angst- of stemmingsproblematiek te voorkomen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Inzicht krijgen waar negatief zelfbeeld vandaan komt
 • Leren uitdagen van niet-helpende gedachten
 • Versterken van positieve zelfspraak
 • Perfectionisme/kritische ik verminderen
 • Complimenten kunnen geven/ontvangen

De groep in januari is al vol. Bij voldoende aanmeldingen zal op korte termijn een volgende groep starten. Wil je je aanmelden, neem contact op met je huisarts!!

 

22-12-2015 Drieluik EMDR


Op 15-12-15 heb ik het Drieluik EMDR succesvol afgerond, als onderdeel van de registratie tot EMDR Practitioner Europe. Op 08-01 a.s. volgt ook nog de workshop EMDR & Seksueel geweld.

 

15-11-2015 Wachttijd


De aanmeldingen nemen toe, waardoor de wachttijd helaas ook op aan het lopen is. De tijdstippen na school/werktijd zijn het meest gewild, deze zitten dan ook nagenoeg vol. Het is niet altijd mogelijk rekening te houden met schooltijden bij het plannen van vervolgafspraken, waarvoor graag begrip. Nogmaals het verzoek om afspraken tijdig af te zeggen, zodat iemand anders ingepland kan worden. Vanaf 1 jan zal er een rekening (50 euro no show factuur) volgen bij het niet verschijnen op een afspraak. Let op: deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar/gemeente!

 

12-09-2015 Facebook-pagina!


IeKaa beschikt sinds kort ook over een eigen Facebook-pagina: www.facebook.com/IeKaaSittard

 

12-09-2015 Contracten zorgverzekeraars 2016


Inmiddels zijn de voorbereidingen voor volgend jaar al in volle gang. IeKaa heeft voor 2016 al contracten afgesloten met CZ,  DSW, de Friesland, Menzis, Multizorg, VGZ en Zilveren kruis. Tevens lopen de onderhandelingen met de gemeente wat betreft jeugd-GGZ.

 

06-08-15 Zomervakantie

IeKaa is gesloten van donderdag 06-08 t/m zondag 23-08. Voor dringende zaken tijdens kantooruren, neem contact op met Kim Tijchon (06-52047504) of Jolanda Schepers (06-40384872). Buiten kantooruren of in de weekenden kun je in geval van crisis contact opnemen met de huisartsenpost.

 

 

20-07-2015 Start I-therapie


Vanaf nu is het ook mogelijk om een behandeling gedeeltelijk via internet te volgen. IeKaa maakt gebruik van Minddistrict, behandeling van diverse problematieken (o.a. sociale angst, depressie, middelengebruik, zelfbeeld, ADHD) via door cliënt zelf te kiezen modules. Op deze manier kun je zelf op een voor jou geschikt moment werken aan je behandeling, krijg je feedback en kun je op een later tijdstip alle uitleg en oefeningen nog terugzien.

 

21-06-2015 Uitbreiding uren per 1 sep


Gezien het grote aantal cliënten dat de weg weet te vinden naar IeKaa, is het mogelijk om fulltime mijn eigen praktijk te gaan draaien. Per 1 sep zal IeKaa dan ook 4 dagen per week geopend zijn! Zoals het er nu uitziet, zullen de openingstijden als volgt worden:

 • Maandag 9.00-14.00u
 • Dinsdag 9.00-17.30u
 • Woensdag 9.00-12.00u (Gezondheidscentrum Munstergeleen, alleen volwassenen), 14.00-19.00u Sittard
 • Donderdag 9.00-17.30u
 • Vrijdag gesloten

 

Ook zal er snel gestart worden met het opzetten van het groepsaanbod gericht op jongeren en jong-volwassenen (ADHD, emotieregulatie, assertiviteit).

 

23-04-2015 Aanleveren gegevens CBS

 

Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in werking getreden en zijn gemeenten onder andere  verantwoordelijk geworden voor het gehele jeugdveld. Gemeenten en rijksoverheid hebben behoefte aan kwalitatief goede beleidsinformatie over jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en huiselijk geweld en kindermishandeling in dit nieuwe decentrale stelsel. Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen. De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is vastgelegd in de Jeugdwet en de wet WMO2015 (website: http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg). IeKaa zal dan ook voor alle cliënten onder de 18 jaar deze gegevens 2 keer per jaar moeten aanleveren. Daartoe wordt gevraagd om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

 

 

18-02-2015 Rouw- en verliesverwerking

Het spel Alle sterren van de hemel is gearriveerd! Op een laagdrempelige manier praten over en delen van verlieservaringen, zowel voor individuele cliënten als voor gezinnen of groepen, met therapeutische ondersteuning. In overleg kan een gezinssessie eventueel ook in de thuissituatie plaatsvinden. Neem contact op voor meer informatie.

 

Spel Alle sterren van de hemel

 

 

22-01-2015 Wachttijd


In december is er een korte stop geweest op de aanmeldingen vanwege grote drukte. Na de kerstvakantie was de wachttijd nog maar 1-2 weken, echter, door de grote hoeveelheid aanmeldingen in korte tijd is deze helaas alweer opgelopen naar ongeveer 4 weken.

 

17-01-2015 Vervolgopleiding EMDR succesvol afgerond!


Het certificaat voor de vervolgopleiding is binnen. Dit betekent dat, naast behandeling voor PTSS-klachten, je nu ook terecht kunt voor (deel)behandeling van andere klachten met EMDR: meervoudige trauma's, vroegkinderlijke trauma's, pestervaringen, laag zelfbeeld, angst- of stemmingsproblematiek ontstaan na een bepaalde ingrijpende ervaring en kernovertuigingen die zijn ontstaan door gebeurtenissen in je leven (zoals bijv: "ik ben niet goed genoeg"). 

 

 

10-01-2015 Aanlevering gegevens gemeente


Als het goed is, zijn alle NAW-gegevens van lopende behandelingen via een beveiligde omgeving doorgezonden naar de gemeente van inschrijving. Voor alle nieuwe minderjarige cliënten in 2015 geldt dat zij zichzelf tevens moeten melden bij de gemeente om aan te geven dat er psychologische hulp bij IeKaa zal worden gestart.

 

01-01-2015 Website Transitiegroep Vrijgevestigden Zuid Limburg

De website is in de lucht! https://tgvzl.nl/voorpagina 

 

31-12-2014 Nieuwjaar


Aan alle cliënten en hun naasten: een liefdevol, gezond en inspirerend 2015 gewenst!!! Dat alle persoonlijke doelen behaald mogen worden...

 

31-12-2014 Toestemming jeugdzorg gemeente

Alle minderjarige cliënten waarvan de behandeling doorloopt in 2015 zullen toestemming moeten verlenen om persoonsgegevens door te geven aan de gemeente waar ze ingeschreven staan (zie nieuwsitem van 17-11). De behandeling kan anders helaas niet voortgezet worden. In de eerste week van januari moeten de gegevens overgedragen worden aan de gemeente. Toestemmingsverklaring nog niet teruggestuurd? Doe dit dan a.u.b. zo snel mogelijk!

 

 

12-12-2014 Contracten 2015

Goed nieuws, het contract met de 18 gemeentes in Zuid-Limburg is eindelijk binnen! Dat betekent dat cliënten onder de 18 jaar in 2015 ook weer gewoon voor hulp terecht kunnen bij IeKaa. Daarnaast heeft IeKaa voor de behandeling van volwassenen in 2015 contracten met de volgende zorgverzekeraars: Achmea, CZ, Menzis, Multizorg en VGZ.

 

 

17-11-2014 Transitie Jeugd GGZ naar gemeentes per 01-01-15


Per 1 januari 2015 gaat de volledige jeugdzorg, waaronder ook de GGZ, naar de gemeentes. Dit betekent dat de financiering voor hulp zoals bij IeKaa dan via de gemeente verloopt voor iedereen onder de 18 jaar. De verwijzing kan nog steeds plaatsvinden via de huisarts, jeugdarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of Bureau Jeugdzorg. Voor huidige cliënten van IeKaa betekent dit dat de dossiers per 31-12-14 gesloten en gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Per 01-01-15 wordt een vervolgdossier geopend waarbij de financiering verloopt via de gemeente waar de minderjarige ingeschreven staat. Let op: voor de behandeling betekent dit niets, deze loopt gewoon door! Alle cliënten en ouders zullen nog schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zullen toestemming moeten geven om naam en adresgegevens door te mogen geven aan de gemeente. Vragen over dit onderwerp? Stel ze gerust! Voor informatie kijk ook op de volgende websites: www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

 

 

21-09-2014 Psyzorg Zuid-Limburg


IeKaa is aangesloten bij Psyzorg, het samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen in Zuid-Limburg. Voor meer informatie: http://www.psyzorgzuidlimburg.nl/psyzorg-zuid-limburg

 

15-09-2014 Wachttijd


Er zijn na de zomervakantie veel aanmeldingen. De wachttijd is daardoor op aan het lopen. De wachttijd bedraagt op dit moment minimaal 4 weken.

 

09-09-2014 EMDR vervolgopleiding

IeKaa is op vrijdag 12 september a.s. niet bereikbaar omdat ik dan de vervolgopleiding EMDR volg. De behandelmogelijkheden middels EMDR worden daarmee uitgebreid: behandeling van meervoudige trauma's, vroegkinderlijke trauma's, pestervaringen, laag zelfbeeld, angst- of stemmingsproblematiek ontstaan na een bepaalde ingrijpende ervaring. 

Het kan zijn dat je gevraagd wordt of de EMDR-sessie op video mag worden opgenomen i.v.m. de opleiding. Dit is natuurlijk geen verplichting, je mag altijd nee zeggen (ook achteraf). 

 

01-09-2014 Gezondheidscentrum Munstergeleen

Vanaf 1 september 2014 is IeKaa ook gevestigd in het Gezondheidscentrum Munstergeleen (Raadhuisplein 4) op woensdagochtend van 9.00-13.00u (voor volwassenen).